Category: Top 6 Tourist Attractions in India

Gingee Fort

ป้อม Gingee มีสถาปัตยกรรมเก่าแก่อยู่มากมาย สร้างขึ้นเมื่อ ศตวรรษที่ 13

Himalayas

เทือกหิมาลัย มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมาก เป็นเขาทอดยาว มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี

Kodiakanal

Kodiakanal เป็นแม่น้าที่มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามแห่งหนึ่ง คนอินเดียมักจะไปพักผ่อนกันที่นั่น

Mumbai

มุมไบ เมืองเศรษกิจของประเทศอินเดีย ไม่ได้มีแค่สิ่งปลูกสร้างตึกเท่านั้น แต่ธรรมชาติก็มีเช่นกัน

Darjeeling

ดาร์เจียลิง เป็นแหล่งรวมปลูกชาแหล่งใหญ่ที่สุดของอินเดียที่บนเขา บรรยากาศดีอย่าบอกใคร

Taj Mahal

ทัชมาฮาล คือ อนุสรแห่งความรักที่ชาวอินเดียเชื่อกันว่าใครที่ได้ไปเยื่อนที่นั้นจะได้รักสมหวังกลับมา